Mette er en utrolig kompetent og behagelig coach. Hun er god til at lytte, stiller løbende gode spørgsmål med øje for proces og rum til refleksion. Hendes naturlige interesse for andre, gode erhvervserfaring og netværk gør hende til en yderst dygtig sparringspartner og rådgiver.

Jeg fik Mette anbefalet i forbindelse med personlig karriereafklaring og valgte hende til et 3-4 måneders forløb. Mette er tillidsvækkende og særlig god til hurtigt at få skabt en god og konstruktiv dialog med relevante øvelser og spørgsmål. Hun er nærværende og rolig af natur, hvilket åbner op for ærlig dialog og god stemning - samtidigt med at hun løbende udfordrer en. Jeg fik derved hurtigt en bedre selvindsigt og afklaring på mine prioriteter og fremtidige jobmål. Efter forløbet var Mette overraskende proaktiv i forhold til at opmuntre og holde fast i handling – hun går langt ud over det forventede.

Mette skal have min allerbedste anbefaling som professionel coach og som menneske – et fantastisk samarbejde og en fornøjelse at kende hende personligt!

Pernille Holm, Senior Change Manager, TDC Group

”Jeg opsøgte Mette for at få hjælp til at finde min vej frem. Efter flere år med 400 km i timen og kun fokus på at tilfredsstille arbejdsgiver uden tanke på mig selv var jeg røget ned med stress både fysisk og ikke mindst PTSD. Efter en sygemelding, der bl.a. bød på psykolog behandling, skulle jeg geare ned på karrieren og finde mig selv og min vej.

Blot en session hjalp mig med min vej, da vi sammen fik sat ord på mine værdier og fik dem rangeret. Så fra jeg ikke kunne overskue fremtiden, stod jeg med en ny dør med masser af muligheder, der havde åbnet sig.

Min stress var ikke et slut på min karriere, det var i stedet goddag til mig selv og en ny og mere spændende verden. Herefter mødtes vi 2 gange omkring udformning af ansøgninger og cv. 3 ansøgninger sendt, 3 job samtaler førte det til, og jeg nåede bare kun til den første før, jeg stod med et jobtilbud, jeg ikke kunne sige nej til.

Vi har aftalt at mødes igen, når jeg har været i gang i 1,5 måned på det nye job. For mig har det her forløb med Mette betydet, at det ulykkelige blev til tro håb og glæde”.

Anne Holst, Manager, EY NetSource

"Forløbet hos Mette har, helt fra begyndelsen, været en utrolig positiv oplevelse.

Mette har empati, er fokuseret på din person, samt giver dig, i kraft af sin personlighed, troen på at du nok skal komme ud på den anden ende.

Under hele processen har jeg fået en masse input, som ikke kun har hjulpet mig igennem forløbet, men som jeg også vil kunne bruge fremadrettet. De input har jeg fået i form af øvelser, livsstilsændringer og værktøjer til ændring af min selvopfattelse/følelse.

Jeg er Mette dybt taknemmelig for det hun har hjulpet mig med at komme over, samt at hun har givet mig en stærkere tro på mig selv."

Morten Pallesen, Grafisk designer

"Jeg stod ved en erhvervsmæssig skillevej og havde brug for input til at definere min karriere samt styrker og svagheder. I den forbindelse kontaktede jeg Mette for at få hjælp til dette samt optimere mit CV og ansøgning til kommende virksomheder.

Jeg købte 3 sessions og allerede i løbet af den første session stod det helt klart, hvilken vej som jeg skulle følge og en klar strategi samt plan for, hvordan det skulle ske. Vi fulgte i fælleskab den lagte strategi og 2 måneder senere havde jeg drømmejobbet.

Personligt har jeg altid været skeptisk og modstander af coaches og ekstern hjælp, men efter at have arbejdet sammen med Mette må jeg blot konstatere at valget om at involvere hende har været et af de bedste valg som jeg har truffet meget længe".

Jacob Kirk, Assistant Consultant i Deloitte

"Jeg har igennem flere år arbejdet sammen med Mette Becker Jørgensen i forbindelse med rekruttering og udvikling af ledere og funktioner/afdelinger. Jeg er imponeret over hendes fantastiske evne til at coache ledere til at blive bedre til at lede. Mette er god til at få ledere til at se, at, når tingene ikke fungerer godt ledelsesmæssigt, er det et spørgsmål om, at strategien, som lederen har brugt, ikke har været god nok.

Mette er skarp til at skabe selvindsigt selv for den største modstander, som mener, at det er omgivelserne, som skal ændre sig. Det gør Mette ved at få lederen til at se ideen i og gevinsten ved at afprøve nye strategier. Gennem dialog om leders adfærd og tankemønstre, skabes refleksion og selvindsigt om, hvad der virker og ikke virker, og lederen får opgaver i at afprøve nye strategier.

Næste gang jeg skal have coaching, vil jeg kun bruge Mette".

Birgitte Klug, R&D Manager, Grundfos Management A/D

"Jeg har gennemgået et stresscoaching forløb med Mette fra Coach2Clarify.

Forløbet har fra dag et været præget af en meget behagelig, seriøs og yderst professionel tone. Jeg er fra dag et blevet coachet til, hvilken vej jeg skulle vælge for at komme ud at mit stress. Mette var hurtig til at skabe sig overblik over, hvilke metoder og opgaver der ville virke bedst på mig, til at komme hurtigst og bedst ud af stress.

Ligeledes har hun formået at udfordre og stille opgaver som kan afhjælpe stress, uden at det har været for meget for en i forvejen stresset person. Mine eftertanker herpå har været, at det er en svær balancegang. Bliver der stillet for store krav, kan det have modsatvirkende effekt og man bliver endnu mere stresset. Bliver der stille for få krav, er risikoen, at man ikke kommer ud af sit stress. Dette har Mette formået på bedstevis. Hun har stillet krav og vist mig med hvad og hvordan jeg kan arbejde mig ud af stress, men samtidig at det er mig, der skal gøre det. Uden at det har været for meget eller for lidt.

Der har været en rød tråd igennem hele forløbet, som dermed har været bundet rigtig godt sammen, fra start til slut. Det er vigtigt, at man får startet rigtigt op og ”lukket” rigtigt ned i et sådan forløb. Med dertilhørende redskaber til at klare sig i fremtiden. Specielt har fokus været på at lære at håndtere stress og situationerne, der kan udløse dette. En af grundstenene i dette er at være proaktiv, hvilket jeg har fået gode redskaber til at være.

Jeg er nu på den anden side, og kan med glæde se tilbage på et veloverstået forløb. Alt sammen takket være Mette".

Anonym EnergiMidt medarbejder

"Jeg har gennem et halvt års tid gennemgået et personligt coachingforløb med Mette, som tog udgangspunkt i et ønske om at forandre et bestemt adfærdsmønster samt håndtere stress i forbindelse med såvel arbejds- som familieliv. Det har været både lære- og udbytterigt, og jeg vil helt sikkert tage "tråden op", hvor vi slap, hvis jeg får behov for det.

Mette har et helt specielt nærvær, hun er i den grad er "til stede", og dette kombineret med hendes empatiske evner samt forståelse for coaching som værktøj, gør at man med få coaching sessioner kan nå sine mål. Mette finder ind til den egentlige problemstilling og fastholder én i at være løsningsorienteret".

Mette Kirkegaard Lysdahl, Funktionschef

"Jeg har i forbindelse med et evt. karriereskifte haft en coachingoplevelse hos Mette. Hun formåede på ganske kort tid, at få mig til klart at indse, hvilken vej jeg skulle gå, hvis jeg ville noget andet i mit liv og min karriere.

Mette lyttede, noterede og kom derefter med spørgsmål, der fik mig til selv at svare på de mange uafklarede tanker, som jeg i lang tid havde gået med. Jeg har efter mødet med Mette fået en masse redskaber og inspiration til at komme videre i mit forløb.  Jeg vil give Mette mine varmeste anbefalinger".

Henrik Tovgaard, Pilot, SAS

"Mette er et fantastisk menneske, der har kunnet rumme mine krav til en coach. Jeg var i et vadested og vidste ikke, hvad jeg skulle stille af krav og forventninger til fremtiden. Men gennem Mettes coaching er det blevet lysende klart. Alle tanker blev struktureret og bearbejdet, således jeg i den konkrete situation kunne komme videre. Det var dejligt og befriende at have rum til at sige det, der var inde i mit hoved. Jeg kunne aldrig have gjort det uden Mettes enestående hjælp.

Jeg skylder hende en stor tak og vil helt sikkert anvende Mettes sublime evner indenfor coaching igen. Jeg kan samtidig give Mette mine varmeste anbefalinger. Så hvis du sidder og tænker ”kunne det være noget for mig” JA er det rungende svar fra mig". 

Tina Rasmussen, Department Head, Grundfos A/S

"Jeg har fået min første coaching-oplevelse hos Mette – og sikke et godt sted at starte!
Mette er empatisk med en dejlig, tillidsvækkende personlighed, men formår samtidig at skabe et professionelt rum, der gør, at man tør åbne op og komme videre – også dér, hvor det måske er lidt svært.

Hun stiller hurtigt de spørgsmål, man lige skal tage ind og tænke over, og som ikke bare lige giver en lov til at hænge fast i sin gamle vanetænkning og hæmmende forestillinger. Hun er god til at hjælpe med at få formuleret vage ønsker til konkrete mål.

Når man går til en coach, er det jo fordi, man er klar til forandringer, men står og tripper lidt på stedet. Mette giver det nøgterne, udenforstående blik på ens mentale overbevisninger og blokeringer, som giver det skub til at komme videre, som man har brug for. Mette, du har ændret mit syn på coaching, og får jeg brug for det igen, er du den første, jeg kontakter".

Tanja Jørgensen, Statsaut. Translatør, Blækhuset
 

"Mette udviser stor empati og anerkendelse uden at det er på bekostning af at man udfordres og
resultater opnås. Hun finder meget hurtigt ind til kernen af ens udfordringer, og igennem hendes
coaching blev mine personlige planer og mål håndgribelige og opnåelige.

Det har været et utroligt givende forløb både coachingmæssigt og på det menneskelige plan.
Mette er en dejlig person med et skarpt intellekt, så igennem vores samtaler fik jeg meget energi og lyst til at handle på det som er værdifuldt for mig. Mette er en enormt dygtig coach som fik mig til at sætte ord på og konkretisere mine drømme. Derfra byggede vi sammen trappen op til min lille sky!"

Steen Arnesen, Project Manager


"Det har været en meget lærerig oplevelse at være i et coachingforløb hos Mette. En kompetent og effektiv coaching, der meget hurtigt finder ind til essensen af din udfordring og på forunderlig vis får dig selv til at give løsningen på problemet – meget professionelt!"

Bjørn Fuglsang, Production Manager


"Mette, mange tak for din indsats i forbindelse med 360 graders feedback i R&D ledergruppen. Gennem hele processen og senest i konklusionsmøderne har vi haft stor glæde af din usædvanlige kombination af nærvær, opmærksomhed, takt og direkthed - din coaching giver et enestående konstruktivt bidrag til udviklingen af de enkelte individer såvel som til den samlede R&D ledergruppe".

Niels C. Kaarsholm, Vice President R&D
 

"Mette er en særdeles skarp coach, der har øje for alle de små detaljer, som man selv overser. Når jeg er blevet coachet af Mette, føler jeg mig som født på ny, da hun får mig til at opdage sider af mig selv, jeg havde glemt. Mettes coaching er meget effektiv og virkningsfuld, og jeg opnår altid stor indsigt undervejs".
 

Astrid Givard, Life- og business coach, lærer, stud.pæd.soc
 

"Jeg har med stor glæde og resultat haft et coachingforløb hos Mette. Mette formår med en dejlig personlighed at skabe en tryg og god stemning, og dette oplever jeg som en stor styrke til fremdriften i coachingen. Bag det smilende ydre, oplever jeg en krævende coach, der skarpt følger op på aftaler - dejligt, når man jo efterfølgende skal afprøve de aktiviteter, der blev fundet frem til. Min coaching virkede enkel i nuét, men jeg har oplevet stor effekt og resultat af den enkle forandring. En oplevelse, jeg ønsker andre også må opleve".

Søren Møller, Production Manager

"Jeg har haft fornøjelsen af et personligt coaching-forløb med coach Mette Becker Jørgensen.
Forløbet strakte sig over 3-4 måneder, hvor et relativt konkret emne blev behandlet grundigt med et markant resultat til følge. Jeg oplevede med det samme Mette som både tillidsvækkende og kompetent, hvilket naturligvis var særdeles befordrende for forløbet og dets resultat. Specielt Mettes fokus, den stærke fundering i coaching-processens struktur og hendes tillidsskabende væsen gør det naturligt at åbne op for de tanker, overvejelser og eventuelle bekymringer, som Mette bringer en selv til at arbejde med.

Jeg oplevede en meget tydelig – og energigivende – fornemmelse af selv at vende negative tanker til positive, se muligheder i stedet for bekymringer, se egne kompetencer samt sætte konkrete mål for udnyttelse af netop kompetencerne.

Alt i alt har jeg haft en meget positiv og styrkende oplevelse, som har givet mig det overskud, der bringer mig til at nå mine mål".

Carsten Stenrøjl, Product Manager
 

"Jeg har haft fornøjelsen af Mettes coaching gennem det sidste halve år. Gennem sin kompetente coaching har Mette skabt erkendelse hos mig om nogle vigtige personlige udviklingsområder; det var områder, hvor jeg egentlig opfattede mig selv som ret kompetent, men ved nærmere eftertanke viste det sig, at jeg nok mere var ubevidst inkompetent…

I det efterfølgende forløb har Mette støttet og udfordret mig, således at jeg nu har rykket mig væsentligt på de områder, som jeg har valgt at gøre noget ved.

For mig handler coaching bl.a. om at finde de områder, hvor jeg er ubevidst inkompetent, beslutte om jeg vil gøre noget ved det, og så se at komme i gang. I den proces kunne jeg ikke have haft en bedre sparringspartner!

Jeg kan kun give Mette mine bedste anbefalinger".

Stig R. Knudsen, Senior Manager, Project Management

"Når jeg vælger Mette som coach, er det, fordi hun på en empatisk måde formår at gå direkte til kernen med hendes spørgsmål.

Mettes mange års erfaring med samtaler og afdækning af medarbejderes kompetencer mærkes.
Hun er god til at lytte, god til at fange essensen og god til at sætte "fingeren" det rette sted, så du kommer ind på det rigtige spor og får udbytte med hjem".

Kirsten Skade, HR partner, TDC

"I mine coaching sessioner hos Mette har jeg lært at se på problemstillinger fra en anden og mere fremadrettet vinkel. Mette er dygtig til at skabe en god og tryg ramme for samtale. Dette gav mig mulighed for, i løbet af to sessioner, at gå i dybden med et emne, finde ind til kernen i problemet og lave en ”handlingsplan” for fremtiden.

For mig har det været en meget positiv oplevelse at angribe problemstillinger sammen med Mette. Efter hver session er jeg gået hjem med ambitioner ang. de planer, vi sammen havde lagt. Det har været meget lærerigt og konstruktivt. Ved hjælp af Mettes skarpe spørgsmål lærte jeg at tænke problemer som udfordringer".

Anne Arndt Grauslund, Medicinstuderende
 

"Det har været meget positivt at have Mette som coach. Mette er en behagelig person, som er god til at lytte og kommer også med brugbare input. Hun har en god ro omkring sig, der har en smittende effekt. Hun er god til at få en til at tænke lidt dybere over ens følelser/tanker/reaktioner, hvilket er meget brugbart.

Mette stiller mange gode spørgsmål, der sætter tankerne i gang og samtidig giver hun god opbakning".

Mette Riis, Product Developer

"Mette er en utrolig nærværende og kompetent coach, som lynhurtigt pejler sig ind på sagens kerne.I processen er Mette meget lyttende, støttende og anerkendende, hun får stillet de spørgsmål, der har gjort, at jeg har måtte genoverveje mange gamle vaner og overbevisninger. På en stilfærdig - næsten henkastet - facon har Mette ved at referere til sit eget liv og egne erfaringer fået mig til at genoverveje og forkaste gamle overbevisninger.

Mette, jeg har haft et utroligt positivt og udbytterigt forløb hos dig, skulle jeg få brug for en coach igen, vil jeg helt sikker henvende mig til dig".

Susanne Nielsen, Laborant