STRESS SYMPTOMER:
 

De færreste bryder sig om at vælte, miste sig selv og sin handle- og dømmekraft, som det ofte sker, når man bliver alvorligt stresset. Rigtigt mange føler sig magtesløse og alene herom og kan føle det svært at komme på rette køl igen.

Når man er alvorligt stresset, har man brug for ro og pause fra det, som stresser, men ofte kræver det mere end det. Alt for ofte sker det, at folk vender tilbage og oplever, at de bliver stressede på ny uden indsigt i, hvad der har forårsaget stressen og uden at have redskaber til at håndtere situationen.

Første skridt er derfor at lære sine stress symptomer at kende. I et stress coaching forløb hos Coach2Clarify arbejder vi på at skabe bevidsthed om, hvad der forårsager stress hos dig og på, hvordan du får redskaber til at forebygge stress fremover.  
 

Hvilke symptomer skal du være opmærksom på ved stress?

Fysiske symptomer:

Indre uro
Hjertebanken
Hovedpine
Appetitløshed
Nedsat potens
Vægttab
Hyppige infektioner
Forværring af kronisk sygdom

Psykiske symptomer:

Ulyst
Træthed
Irritablilitet
Hukommelsesbesvær
Koncentrationsbesvær

Angst
Nedsat humoristisk sans
Depression

Adfærdsmæssige symptomer:

Søvnløshed
Vrede 
Uengagerethed
Hyperventilation
Aggressivitet
Nedsat præstationsevne
Ubeslutsomhed
Øget brug af stimulanser
Øget sygefravær